Aspirin gastrointestinal kanser riskini düşürüyor!!!

Büyük ölçekli bir araştırmada, uzun süreli aspirin kullanımının sindirim kanseri geliştirme olasılığını neredeyse yarı yarıya azalttığı gösterilmiştir.

Gastrointestinal kanserler arasında kolorektal kanser, mide kanseri, karaciğer kanseri, pankreas kanseri, özofagus kanseri ve ince bağırsak kanseri bulunmaktadır.

Bunlardan kolorektal kanserin Batı dünyasında en yaygın olduğu düşünülmektedir; Amerika Birleşik Devletleri’nde bu kanser tipi, kansere bağlı ölümlerin ikinci önemli nedenidir.

Kanserden korunmak için, sağlıklı bir yaşam tarzı ve (risk altındaysanız eğer) düzenli sağlık taramaları yapmak da dahil olmak üzere bir takım şeyler vardır. Bunlara ek olarak, son yıllarda yapılan birçok araştırmada, başka bir önleme stratejisine işaret edilmektedir: aspirin kullanımı.

2009’da uluslararası bir konsensus bildirisinde “Bilimsel kanıtlar, aspirin ve diğer non-steroid anti-inflamatuar ilaçların kolestekal kanser ve muhtemelen diğer kanser türleri üzerinde önleyic ibir etkisi olduğunu açıkça göstermektedir” denilmektedir.

Ayrıca, ABD Preventive Services Task Force’un en güncel öneri bildirisinde, “50-59 yaşlarındaki yetişkinlerde kolorektal kanserden birincil korunma için düşük doz aspirin kullanımını başlatmayı önermektedir.” ( en az 10 yıl günlük düşük doz aspirin kullanımı).

Bu bağlamda, Hong Kong Çin Üniversitesi’nden Prof. Kelvin Tsoi ve ekibi aspirinin gastrointestinal kanserler üzerindeki koruyucu etkilerini daha ayrıntılı olarak incelemek için bir araştırma planladılar.

  • SPSS analizleri artık çok kolay!!!

Çalışma 10 yıla yayılmış ve 600.000’den fazla katılımcıyı içeriyordu.

Prof. Tsoi ve meslektaşları, 206.295’i aspirin kullanıcısı olan 618.884 katılımcıyı inceledi. Aspirin kullanan hastaların ortalama yaşı 67,5, kullanmayanların ortalama yaşı 67,6 idi.

Aspirin kullananlar, ortalama 7,7 yıldır aspirini kullanmakta ve kullananlar günlük yaklaşık 80 mg civarında aspirin tüketmekteydiler.

Araştırmada aspirin kullanan grupta sindirim kanseri riskinin %47 düzeyine kadar azaldığı saptanmıştır. Araştırmacılar “Aspirin’in uzun süreli kullanımı, sık görülen mide kanserlerinde yüzde 47 ila yüzde 24 oranında azalma saptandığını” rapor etmiştir.

Daha spesifik olarak, aspirin kullanıcılarının karaciğer ve yemek borusu kanseri olma ihtimalleri yüzde 47 daha düşük, mide kanseri olasılığı yüzde 38, pankreas kanseri olasılığı ise yüzde 34 daha düşük tespit edilmiştir.

Ayrıca, aspirin kullanıcılarında kolorektal (barsak) kanser riskinin de yüzde 24 azaldığı bildirilmiştir.

Gastrointestinal olmayan kanserlere gelince, aspirinin, lösemi, akciğer kanseri ve prostat kanseri riskini önemli ölçüde azaltmış gibi görünse de, diğer kanserler (meme kanseri, mesane kanseri, böbrek kanseri ve multipl miyelom gibi) üzerinde önemli bir etkisi bulunmamıştır.

Bu nedenle, araştırmacılar, “aspirinin uzun süreli kullanılmasının başlıca gastrointestinal kanserler türlerini azaltabileceği, ancak yararların meme ve böbrek gibi diğer gastrointestinal olmayan kanserlerle sınırlı olduğu” sonucuna varmıştır.

“Bulgular, uzun süredir aspirin kullanımının birçok büyük kanser geliştirme riskini azaltabileceğini göstermektedir. Dikkat edilmesi gereken, kanser görülme sıklığındaki (insidans) azalmaların sindirim sistemi içindeki kanserler için önemli olduğudur özellikle karaciğer ve yemek borusu kanserleri için. “
Prof. Kelvin Tsoi

www.spssasistan.com

spssasistan@gmail.com

Tel: 0533 813 8786

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir