SSS

1- Hangi alanlarda hizmet verilmektedir?

Sağlık (tıpta uzmanlık, hemşirelik, sağlık bilimlerinde yüksek lisans- doktora vb.) ve sosyal alanlarda yapılan bütün tez, araştırma ve projelerin bütün süreçlerinde istatistiksel ve yöntemsel danışmanlık verilmektedir.

2- E-postaya veya mesaja ne kadar sürede geri dönülmektedir?

Aynı gün içerisinde geri dönüş yapılmaktadır.

3- Projenin, araştırmanın veya tezin her aşamasında danışmanlık verilmekte midir?

Evet, anket oluşturulmasından veri girişine, istatistiksel analizlerden kaynakçanın yazılımına kadar her aşamada danışmanlık verilmektedir.

4- Tezin veya araştırma verisinin makale haline getirilmesi hizmeti verilmekte midir?

Evet verilmektedir. Ayrıca konuya uygun dergi seçimi, makalenin dergi veri tabanına yüklenmesi ve editörle ilgili yazışmalarda da danışmanlık verilmektedir.

5- Ulusal veya uluslararası kongrelere bildiri gönderiminde danışmanlık verilmekte midir?

Evet. Çalışmanızı 1 gün gibi kısa sürede kongrenin istediği formatta bildiri haline getirme danışmanlığı verilmektedir.

6- Araştırma konusu ve yönteminin belirlenmesinde danışmanlık verilmekte midir?

Evet. Tez konusu seçiminde ve seçilen konunun eldeki imkanlara göre hangi epidemiyolojik tipte olması gerektiği konusunda danışmanlık verilmektedir.

7- Bitmiş Makale veya tezlere edit hizmeti verilmekte midir?

Evet. Çalışmanızı gönderirseniz uzman ekibimizin önerileri doğrultusundaki yapacağınız düzeltmelerle gerek tez jürisi önünde gerekse editör ve hakem karşısında eliniz güçlenecek ve çalışmanızın yayınlanma şansı artacaktır.

8- SPSS Uygulamalı Temel Biyoistatistik kursu verilmekte midir?

Evet. Birçok ilde maksimum 12 kişilik nezih sınıflarda yaklaşık 14 saat süren SPSS Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu verilmektedir. Bakınız http://spssasistan.com/kurslarimiz/