Daha fazla meyve ve sebze yemek, sadece 2 haftada psikolojik iyilik halini yükseltir!

Meyve ve sebzeler sağlıklı bir diyetin önemli bir parçasıdır ancak yararları yalnızca fiziksel sağlıkla sınırlı değildir. Yeni araştırmalar, artan meyve ve sebze tüketiminin psikolojik iyilik halini 2 hafta gibi kısa bir sürede iyileştirebileceğini ortaya koymaktadır.

Yeni Zelanda Otago Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tamlin Conner ve meslektaşları, 14 gün boyunca her gün ekstra meyve ve sebzeler verilen genç yetişkinlerin daha fazla meyve ve sebze tükettiğini ve motivasyon ve zindeliklerinin arttığını keşfetti.

PLOS One dergisinde yayımlanan araştırmaya göre;

ABD Tarım Bakanlığı’na göre, yetişkinler günde iki fincan meyve ve yaklaşık iki ila üç fincan sebze tüketmelidirler.

Bir fincan meyve yarım greyfurt veya portakal ile, bir fincan sebze ise büyük bir kırmızı biber veya büyük pişmiş tatlı bir patatesle orantılıdır.

Sağlıklı bir diyetin bir parçası olan meyve ve sebzeler; obezite, Tip 2 diyabet, kalp rahatsızlığı, inme ve bazı kanser türleri riskini azaltabilmektedir.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, meyve ve sebze tüketiminin zihinsel sağlığı da iyileştirebileceğini ileri sürmektedir. Dr Conner ve ekibi çalışmalarında bu ilişkiyi ortaya çıkarmak üzere yola çıktılar. Araştırmacılar, 18-25 yaş grubundaki 171 öğrenciyi çalışmaya dahil ederek 3 grupa ayırdı 2 hafta boyunca takip ettiler.

Bir grup normal yeme alışkanlıklarına devam etmiş, bir gruba kişisel olarak her gün iki ek porsiyon taze meyve ve sebze (havuç, kivi meyve, elma ve portakal dahil), kalan gruba ise daha fazla meyve ve sebze tüketimini sağlamak için ön ödemeli üretim kuponları verilmiş ve metin hatırlatıcılar gönderilmiştir.

Çalışmanın başında ve sonunda katılımcılar; ruh hali, zindelik, motivasyon, depresyon ve kaygı belirtileri ve mental sağlık ve iyilik halinin diğer belirleyicilerini değerlendiren psikolojik değerlendirmelere tabi tutuldu.

Araştırmacılar şahsen ekstra meyve ve sebzeler alan katılımcıların bu ürünlerin çoğunu günde 3,7 porsiyonla 2 hafta boyunca tükettiklerini ve bu grubun psikolojik refah düzeyinde iyileşme sağlandığını keşfetti. Özellikle, bu katılımcılar zindelik, motivasyon ve pozitiflikte gelişme göstermiştir.

Diğer iki grubun 2 haftalık dönemde psikolojik iyilik hallerinde iyileşme saptanmamıştır.

Ayrıca, gruplarda depresyon ve kaygı semptomlarında iyileşme görülmedi. Yazarlara göre, “Depresyon ile beslenme şekilleri arasında bağlantı bulunan araştırmaların büyük bir çoğunluğu gözleme dayalı uzun araştırmalardır (kohort gibi); bu da hastalıkların olası farklılıklarının 2 haftalık kısa sürelerden ziyade çok daha uzun bir sürede ortaya çıkabileceği anlamına gelmektedir.”

Yine de araştırmacılar bulgularının, kişisel dağıtım yoluyla meyve ve sebze alımının arttırılmasının psikolojik iyilik hali için hızlı fayda sağladığını gösterdiğini söylemektedir.

Ekip şu sonuca varıyor:

“2 haftalık bir süre boyunca genç erişkinlere yüksek kaliteli meyve ve sebze sağlamak, hatırlatıcı ve kupon vermeye göre psikolojik iyilik hallerinde daha çok ilerleme sağlamıştır.”

Bu çalışma, genç yetişkinlere kaliteli meyve sebze sağlanmasıyla zindeliğin, gelişmenin ve motivasyonun kısa sürede iyileştirilmesine neden olabileceğini gösteren ilk çalışmadır. Bulgular, meyve-sebze ve iyilik hali arasındaki neden sonuç ilişkinin ilk geçerliliğini sağlamakta ve gelecekte büyük ölçekli müdahale çalışmalarının yapılması gerektiğini göstermektedir. ”

Kaynak: http://www.medicalnewstoday.com/articles/315781.php

www.spssasistan.com

spssasistan@gmail.com

Tel: 0533 813 8786

ALES’te Yeni Düzenlemeler

7 Eylül 2017

YÖK ALES’te değişikliğe gitti. Buna göre sınavın geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkarılırken, düzenlenen testlerin içeriğinde de değişikliğe gidildi.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı‘nda (ALES) köklü değişikliğe gitti.

YÖK Başkanı Yekta Saraç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ““Yeni YÖK olarak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) yapmış olduğumuz yeni düzenlemeyle ALES’in kapsamında, uluslararası benzer sınavlarla olabildiğince bir ortaklık sağlamış olup bilgiden çok adayların sayısal ve sözel alanlara ilişkin mevcut bilgilerini kullanarak üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesi ve belirlenmesini hedefledik. Adayların aleyhine olan süre, soru sayısı, kapsam ve puanların hesaplaması, sınavın geçerlilik süresi gibi konularda iyileştirmeler yaptık” ifadelerini kullandı. Buna göre;

1- ALES’te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır.

2- Yeni ALES’te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapılmıştır. ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır.

ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

3- Yeni ALES’te (a) soru sayısı azaltılmış, (b) soru başına düşen süre artırılmış, (c) bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltılmıştır. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecektir. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı beklenmektedir.

4- Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı hale getirilmiştir. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte, ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin %50, Sözel Testinin de %50 etkili olmasına karar verilmiştir.

5- ALES sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkartılmıştır.

YÖK’ün tüm açıklaması için, tıklayınız

Kaynak: www.akademikpersonel.org

www.spssasistan.com

spssasistan@gmail.com

Tel: 0533 813 8786