SPSS’te Normal Dağılıma Karar Verme

Analizlerde test seçimi önemli bir basamaktır ve doğru teste karar vermek değişkenin türüyle yakından ilişkilidir. Analiz yapılacak değişkenin/ değişkenlerin niteliksel veya niceliksel mi olduğu, ya da normal dağılım özellik gösterip göstermemesi seçilecek testler ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle niceliksel değişkenler üzerinde yapılan analizlerde değişkenin normal dağılım özelliğinin tespit edilmesi önem arzetmektedir. Bir değişkenin normal dağılıp dağılmadığına “Aralık yöntemi, Grafiksel yöntemler ve Test yöntemleri” ile karar vermek mümkündür. Ancak önemli bir nokta üzerinde durulması gerekir ki o da; normal dağılıma sadece görsel veya normallik testlerine bakarak karar verilemeyecek olmasıdır. spssasistan.com olarak spss’de bir değişkenin normal dağılıma uygunluğunun nasıl yapıldığını görsel ve matematiksel olarak sizin için derledik. Aşağıdaki linkten sunumu indirebilirsiniz.

SPSS’te Normal Dağılıma Karar Verme

spssasistan.com (Doğru, Hızlı ve Güvenilir Analiz)

Tel: 0533 813 8786

İletişime geçmek için lütfen tıklayınız.