YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMANLIĞI

Alanında uzman ve saygın üniversitelerde akademik tecrübesi olan ekibimizle;
 • TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ

alanlarında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bütün ya da sizden gelecek talebe göre sunduğumuz hizmetler aşağıda belirtilmiştir;

 1. Araştırma ve tez konusu belirleme
 2. Literatür tarama, bulma, seçme
 3. Araştırma yönteminin belirlenmesi (tanımlayıcı, ekolojik, vaka raporu, vaka serisi, vaka kontrol, kesitsel, kohort, randomize kontrollü çalışmalar, müdahale araştırmaları, korelasyon çalışmaları, derleme, sistematik derleme, metaanaliz vs.)
 4. Proposal ve etik kurul onay formunun oluşturulması
 5. Araştırma veri kaynağının oluşturulması (anket formu: online veya hardcopy)
 6. Veritabanının oluşturulması (spss veritabanı, excel veritabanı vb.)
 7. Verilerin girilmesi
 8. Veri temizliği
 9. Analizlerin yapılması, tabloların oluşturulması ve yorumlanması
 10. Bulgular, tartışma, sonuç, öneriler, özet ve kaynakçanın hazırlanması
 11. Tezin baştan sona düzenlenmesi
 12. Tezin makale haline getirilmesi
 13. Çalışmaların poster bildiri haline getirilmesi
 14. Makalelerin online dergi tabanına yüklenmesi ve takibi
 15. Tez ve makale sürecinde danışmanlık
 16. Spss uygulamalı temel biyoistatistik eğitimi
 17. İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye çeviri hizmetleri

Türkiye’deki saygın üniversitelerin bazı anabilim dallarında 50’den fazla projede danışmanlık verilmiştir.

İletişim için lütfen tıklayınız.

spssasistan@gmail.com

www.spssasistan.com

Tel: 0533 813 8786

 • TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK ALANINDAKİ ARAŞTIRMALARDA DANIŞMANLIK VERİLİR!!!

 

Anahtar kelimeler: tez hazırlama merkezi, tez danışmanlığı, tez merkezi, güvenilir tez merkezi, güvenilir tez hazırlama, tez düzeltme, tez istatistiği, akademik tez danışmanlığı, akademik danışmanlık, spss analizi, spss veri analizi, spss kursu, spss kursu ankara, spss yardım, spss yorumlama, istatistik merkezi,  medikal istatistik, tıbbi istatistik, tıpta uzmanlık tezi hazırlama, makale danışmanlığı…